YERƏ SOXMAQ

başını aşağı etmək, xəcil etmək; danlamaq, rəzil etmək; ~ abrını vermək (almaq).

YERƏ MIXLANMAQ
YERƏ VURMAQ