YERƏ VURMAQ

itirmək, heç etmək, puç etmək (adətən, “zəhmət”, “haqq-say” və s. sözlərlə işlənir).

YERƏ SOXMAQ
YERİ DÜŞƏNDƏ