YERƏ-GÖYƏ SIĞMAMAQ

1. Çox sevinmək, çox şad olmaq, son dərəcə məsud, xoşbəxt olmaq; ~ ... dünyaya sığmamaq, uçmağa qanadı olmamaq.

2. Sayı-hesabı çox olmaq. 

3. Özündənrazı, təkəbbürlü olmaq.

YERƏ GİRMƏK
YERƏ QOYMAQ