YER-GÖY QAN AĞLAMAQ

böyük faciə baş vermək, fəlakətlə üzləşmək.

YER DƏMİ ALMAQ
YER-GÖY TUTMAMAQ