Yeraltı təmir, quyuların yeraltı təmiri

quyularda iş rejiminin bərpa edilməsi və yeni texnoloji rejim yaradılması məqsədi ilə aparılan işlər. Y.t. cari təmir və əsaslı təmir işlərinə ayrılır.
Yataq, faydalı qazıntı yatağı
Yuyucu məhlul