YERİ GƏLMƏK (DÜŞMƏK)

məqamı çatmaq, uyğun, münasib olmaq.

YERİ DÜŞƏNDƏ
YERİ GƏLMİŞKƏN