yerin təkindən istifadə münasibətləri

Yer təkinin istifadəsi, öyrənilməsi, işlənməsi və mühafizəsi sahəsində münasibətlər

yerin təki
yerquruluşu