yerli əhəmiyyətli məsələlər

Bələdiyyə əhalisinin həyat fəaliyyətinin bilavasitə təmin edilməsi ilə bağlı müəyyənləşdirilən məsələlər

yerli atlar
yerli əhəmiyyətli su mənbəyi