yerli vergilər

bələdiyyə vergiləri

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilən və bələdiyyələrə ödənilən vergilər

yerli rəy sorğusu
yetkinlik yaşına çatmayanlar