yeyinti məhsulları

Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqredientləri), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar

yetkinlik yaşına çatmayanlar
yeyinti məhsullarının istehlak dəyərliliyi