YOL ÖLÇMƏK

bir yerə çox gedib-gəlmək; boş yerə, səmərəsiz ayaq döymək; ~ yol yormaq, yol ağartmaq, təpik döymək.

YOL QUŞUNU YOL DAŞI İLƏ VURMAQ
YOL TUTMAQ