yol fəaliyyəti

Yolların yaradılması, inkişafı, saxlanılması və idarə edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyət növlərinin məcmusu

yol çiyini
yol geyimi