YOL GÖTÜRÜB GETMƏK

bir tərəfə yönələrək getmək; ~ yol almaq.

YOL GÖSTƏRMƏK
YOL GÖZLƏMƏK