YOL GÖZLƏMƏK

həsrətində olmaq, kiminsə gəlməsini istəmək; ~ gözünün kökü saralmaq.

YOL GÖTÜRÜB GETMƏK
YOL-İZ BİLMƏMƏK