YOL KƏSMƏK

quldurluq etmək, soyğunçuluqla məşğul olmaq.

YOL-İZ BİLMƏMƏK
YOL QUŞUNU YOL DAŞI İLƏ VURMAQ