YOL QUŞUNU YOL DAŞI İLƏ VURMAQ

etibarsız və kəmfürsət olmaq.

YOL KƏSMƏK
YOL ÖLÇMƏK