yol təsərrüfatı orqanları

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və avtomobil yol fəaliyyətinin idarə edilməsi funksiyalarını həyata keçirən bələdiyyələrin orqanları

yol nəqliyyatı vasitəsi
yol təsərrüfatının subyektləri