YOL TUTMAQ

1. Bir tərəfə istiqamət götürmək, getməyə başlamaq. 

2. Münasibəti dəqiqləşdirmək, mövqe seçmək.

YOL ÖLÇMƏK
YOL ÜSTDƏ OLMAQ