YOL YORMAQ

bax: yol ölçmək.

YOL-YOLAĞASI AÇILMAQ
YOLA ÇIXMAQ