YOL-İZ BİLMƏMƏK

davranış və hərəkətlərini bilməmək.

YOL GÖZLƏMƏK
YOL KƏSMƏK