YOL-YOLAX

(Tərtər)
bax yol -yolağa. – Yol-yolağın bilsəm, gedərəm
YOL-YOLAĞA
YOLAĞ