YOL

YOL I is. Gediş-gəliş üçün yer. Kəndimizin qəşəng yolu var.

YOL II is. Vasitə, üsul. Məsələni hansı yolla həll etmək olar?

YOL III f. Didişdirmək. Qazın tükünü yoldular.

YOL IV num. söz Dəfə, kərə. Sizə üç yol gəlmişəm, amma sizi evdə tapmamışam.

YETİŞMƏK
YOLUXMAQ

Значение слова в других словарях