YOLA GƏLMƏK

xahişdən, nəsihətdən, söhbətdən sonra deyilən fikirlərlə razılaşmaq; ~ razılıq vermək, daşı ətəyindən tökmək, quzuya dönmək.

YOLA GETMƏK
YOLA GƏTİRMƏK