YOLA GETMƏK

bir-birini anlamaq, güzəştə getmək, bir-biri ilə yaxşı rəftar etmək, xasiyyətləri tutmaq; ~ dil tapmaq.

YOLA DÜZƏLMƏK
YOLA GƏLMƏK

Digər lüğətlərdə