YOLA VERMƏK

ciddi yanaşmamaq, əhəmiyyət verməmək, barmaqarası baxmaq; ~ dərinə getməmək, başdan eləmək, ağzını boza vermək.

YOLA NƏRDİVAN SALMAQ (QOYMAQ)
YOLA VERMƏMƏK