yolayrıcı

Yolların bir səviyyədə hər hansı kəsişməsi, birləşməsi və ya şaxələnməsi, o cümlədən bunların əmələ gətirdiyi ərazi

yol vermək
yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası

Значение слова в других словарях