YOLDAN ELƏMƏK

getməyə qoymamaq, səfərə çıxmasına mane olmaq.

YOLDAN ÇIXARMAQ
YOLDAN QOYMAQ