YOLDAN QOYMAQ

ləngitmək, gecikdirmək.

YOLDAN ELƏMƏK
YOLLARDA QALMAQ