YOLU AÇILMAQ

maneələrdən qurtulmaq, işləri sahmana, qaydaya düşmək; ~ yol-yolağası açılmaq, relsə düşmək.

YOLLARI AYRILMAQ
YOLU DÜŞMƏK