YOLU DÜŞMƏK

təsadüfən bir yerə getmək; ~ ayağı düşmək.

YOLU AÇILMAQ
YOLU ƏLİNƏ ALMAQ