yolun hərəkət hissəsi

Yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (yolun ayırıcı zolaq vasitəsilə dürüst müəyyən edilən və ya müxtəlif səviyyələrdə olan bir neçə hərəkət hissəsi ola bilər)

yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası
yolverilməz reklam