YOLUN ORTASINDA QOYMAQ

işi yarıda qoymaq; ~ soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırmaq.

YOLUN DAMARINI QIRMAQ
YOLUNA ÇIXMAQ