YOLUNA ÇIXMAQ

mane olmaq, maraqları toqquşmaq; ~ yolunun üstündə durmaq, ayağını tapdalamaq (basmaq).

YOLUN ORTASINDA QOYMAQ
YOLUNA QOYMAQ