YOLUNDA SAÇ AĞARTMAQ

bax: saç ağartmaq.

YOLUNDA CAN QOYMAQ
YOLUNDAN AZDIRMAQ