YOLUNDAN AZDIRMAQ

bax: yoldan çıxarmaq.

YOLUNDA SAÇ AĞARTMAQ
YOLUNDAN ÇIXMAQ