YOLUNU AZMAQ

qudurmaq, pis işlərlə məşğul olmaq, naşükür olmaq; ~ həddini aşmaq, cızığından çıxmaq, əməli azmaq, cığırından çıxmaq, Tanrısına təpik atmaq, Allahla allahlıq etmək, şeytan yoluna düşmək, Allaha bəndəlik etməmək.

YOLUNDAN ÇIXMAQ
... YOLUNU GETMƏK