YOLUQ CÜCƏ

kasıb, qorxaq, fağır.

YOLUB BURAXMAQ
YOLUN AĞINA DÜŞMƏK