YONAT

\[əs.tr.\] – Tam, əksiksiz, qüsursuz.
YISUN
YONAT

Digər lüğətlərdə