YORUM

icmal, şərh, izah; yorumdan kaçınmak – şərh eləməkdən boyun qaçırmaq
icmal, izah, şərh
YORULMAK
YORUMCU