YORUMCU

şərhçi, icmalçı; radyo yorumcusu – radio şərhçisi
icmalçı, şərhçi
YORUM
YORUMLAMAK