YOXA ÇIXMAQ

tapılmamaq, qıt olmaq, görünməmək, itmək, qeyb olmaq, yox olmaq; ~ qəhətə çıxmaq, əppək olub göyə çəkilmək, ərşə çəkilmək, ərşə çıxmaq, göyə çəkilmək (çıxmaq), nə insi var, nə cinsi, nə iyi tapıldı, nə piyi, yerə batmaq, it-bata düşmək, izi-tozu qalmamaq.

YOĞURUB BOYNUNA QOYMAQ
YOXA LƏNƏT