YUMRUĞUNU İŞƏ SALMAQ

döyməyə başlamaq; ~ əlini işə salmaq.

YUMRUĞU BİR YERƏ VURMAQ
YUMRUĞUNU YEMƏK