YUMRUĞUNU YEMƏK

kiminsə əlinin zərbini görmək; ~ əlinin suyunu dadmaq, əlinin duzunu dadmaq.

YUMRUĞUNU İŞƏ SALMAQ
YUMRUQ GÖSTƏRMƏK (SİLKƏLƏMƏK)