YUMURTA ÜSTÜNDƏ OTURMAQ

1. Ehtiyatlı hərəkət etmək. 

2. Bir yerdə həddindən çox oturmaq.

YUMŞAQ DAMARINI TUTMAQ (TAPMAQ)
YUMURTA YÜKÜ APARMAQ