YURDUNA SU CALAMAQ (ƏLƏMƏK)

ocağı, yurdu dağıtmaq, məhv etmək; ~ xaraba qoymaq, viran qoymaq, yurdunda turp əkmək.

YURDU KOR QALMAQ
YURDUNA SU ƏLƏNMƏK