YUXARIDAN GETMƏK

lovğalıq, yekəxanalıq etmək, təkəbbürlü olmaq; ~ göylə  getmək.

YUXARIDAN BAXMAQ
YUXU APARMAQ (TUTMAQ)