YUXUDAN KAL OYANMAQ (DURMAQ)

lazımınca yatıb yuxusunu almamaq, yuxudan yarımçıq durmaq.

YUXU BASMAQ
YUXUSU ÇİN ÇIXMAQ