YUXUSU GÖZÜNDƏN TÖKÜLMƏK

yuxusuzluqdan dayana bilməmək.

YUXUSU ƏRŞƏ ÇƏKİLMƏK
YUXUSU QAÇMAQ