YUXUSU QAÇMAQ

bax: yuxusu ərşə çəkilmək.

YUXUSU GÖZÜNDƏN TÖKÜLMƏK
YUXUSU ŞİRİN OLMAQ