Yuyucu məhlul

bax: Gili məhlul.
Yeraltı təmir, quyuların yeraltı təmiri
Yüksəkoktanlı yanacaq